afbeelding: https://images.pexels.com/photos/4427903/pexels-photo-4427903.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=750&w=1260

Een assertiviteitscursus leert je dat er ook zoiets bestaat als té aardig zijn. En dat je verder komt wanneer je een keer op je strepen staat — vooral in deze 5 situaties. Situaties waarin jij moet laten horen, ook al loop je het risico dat iemand je niet aardig vindt.

Vervang ‘aardig’ zijn met ‘assertief’ zijn

Betaal jij telkens de lunch? Durf je geen ‘nee’ te zeggen wanneer een collega vraagt of jij dat project kunt oppakken? En bijt je nog liever op je tong dan dat je je kapster vertelt dat je je nieuwe haardracht verschrikkelijk vindt?

Waarschijnlijk ben jij dan het type dat zich in allerlei bochten wringt om te voorkomen dat anderen hem niet aardig zullen vinden. De persoon die conflicten uit de weg gaat. De persoon die liever zwijgt dan aangeeft dat hij het ergens niet mee eens is. De persoon die een assertiviteitscursus kan gebruiken…

Daar leer je namelijk voor jezelf opkomen. Jezelf niet langer wegcijferen zodat anderen je aardig zullen vinden, maar jezelf laten horen.

Vooral in de gevallen waarin aardig zijn je niet verder helpt. Waarin je assertiviteit nodig hebt, ook al stoot je daarmee een aantal mensen voor het hoofd. In deze 5 gevallen bijvoorbeeld:

Stop met aardig zijn…

1.   … wanneer je eerlijk moet zijn

Je wilt niemands gevoelens krenken. Logisch. Toch zul je jouw ‘aardigheid’ opzij moeten zetten wanneer het je ervan weerhoudt eerlijk te zijn. Wanneer een collega met alle eer wil strijken, terwijl jullie samen aan het project hebben gewerkt, bijvoorbeeld.

“Leuk om te horen dat die rapportage in de smaak voel. Ik wil wel even rechtzetten dat ik mij daarmee heb beziggehouden. Jonn heeft zich destijd over de jaarcijfers gebogen.”

Een assertiviteitscursus zal jou altijd bijbrengen dat je jezelf nooit opzij hoeft te zetten voor de waarheid. Durf daarom voor jezelf op te komen en wees niet bang dat je collega jou even niet aardig vindt. Aardig zijn voor jezelf, telt ook.

2.   … zodra je jouw mening geeft

Gebruik jij nog steeds dat merk telefoon? Deze is zoveel beter.

Tegen iemand met een zeer uitgesproken mening ingaan, kan intimiderend zijn. Je merkt dan ook vaak dat je je bij hun overtuiging aansluit. Om discussie of conflict te vermijden bijvoorbeeld.

Volg je een assertiviteitscursus dan leer je dat niet altijd alle neuzen dezelfde kant kunnen op wijzen — en dat dat oké is. Jij moet namelijk ook gewoon je eigen geluid laten weerklinken.

Wees daarom niet bang om je uit te spreken zodra je van mening verschilt. Je wil immers niet aardig gevonden worden om iets waar je eigenlijk niet achter staat.

Dat mag je zeker vinden. Ik geef toch echt de voorkeur aan Android. Ik vind het gewoonweg overzichtelijker en ….

3.   … zodra je een keuze moet maken

Je gebruikt veelal de zinnen “weet ik niet”, “kies jij maar” of “wat denk jij?”. Vooral als het op het maken van beslissingen aankomt. Je bent bang een ander tegen de haren in te strijken, of een keuze te maken waar een ander het niet mee eens zou kunnen zijn.

Laat dat los. Consequent beslissingen vermijden is alles behalve assertief. Durf daarom knopen door te hakken, ook al gaat niet iedereen daarmee akkoord. Je kunt – en hoeft – niet namelijk iedereen tevreden te houden.

Schrap daarom “kies jij maar” uit je woordenboek, en durf keuzes te maken (ook al vinden anderen je hierdoor niet aardig):

 “Persoonlijk geef ik de voorkeur aan optie ‘A’. Ik heb namelijk met de klant gesproken en zij gaf aan dat…”

4.   … zodra iemand je grenzen overschrijdt

Aardig zijn staat niet gelijk aan overal ‘ja’ op zeggen. Dat is een inzicht waar het tijdens een assertiviteitscursus grotendeels om draait. Het houdt in dat je je grenzen leert aangeven, en voor jezelf durft op te komen zodra iemand deze overschrijdt.

Wanneer iemand je respectloos behandelt, zwijg dan niet maar zeg: “ik heb liever niet dat je zo tegen me spreekt.” Of zodra een collega een taak bij jouw over de schutting gooit, accepteer het dan niet klakkeloos maar zeg: “Ik heb geen tijd om deze taak op me te nemen.”

Stop met aardig zijn tegen anderen, en wees aardig tegen over jezelf. Meer op je nemen dan je aankunt, is namelijk niet ‘aardig’. Het is gekkenwerk, waar je enkel jezelf mee hebt.

5.   … zodra jij je in een ongemakkelijke situatie begeeft

Lastig om een iemand – die altijd iets te vriendelijk of te persoonlijk is – af te kappen? Schroom niet. Aardig blijven kan tot op een bepaalde hoogte, maar:

Je hoeft nooit, maar dan ook nooit, aardig te blijven tegen een ander wanneer hij of zij jou een ongemakkelijk gevoel geeft. Geef duidelijk aan dat je van bepaalde zaken niet gediend bent.

Vervelend zeg. Ik denk echter dat dit niet de plek, noch de tijd is om het hierover te hebben. Laten we over iets anders praten.” of “Ik heb liever niet dat je dit zegt, ik voel me er ongemakkelijk door.” en “Kun je misschien een stuk opschuiven? Je zit erg dicht op me. Dat vind ik vervelend.

Een assertiviteitscursus leert je dat aardig zijn nooit ten koste hoeft te gaan van je eigen gemak — in je oren knopen.

Kortom

Volg je een assertiviteitscursus dan ben je nog steeds een aardig persoon — alleen nu een die ook aardig is tegen zichzelf, in plaats van enkel tegen anderen. Je durft je grenzen aan te geven, je mening te laten horen en keuzes te maken. Dat je daarbij niet altijd aardig kunt zien, accepteer je. Evenals jezelf.